Thẻ vàng và thẻ đỏ trong bóng chuyền xuất hiện rất nhiều trong thi đấu và mỗi khi có vận động viên mắc lỗi thì trọng tài sẽ giơ thẻ lên. Vậy loại thẻ này được dùng khi nào và nó phạt những lỗi gì? Những thông tin bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc biết rõ chi tiết nhất.

Tiết lộ những điều cần nên biết về thẻ đỏ và thẻ vàng trong bóng chuyền

Tiết lộ những điều cần nên biết về thẻ đỏ và thẻ vàng trong bóng chuyền

Mức độ phạt thẻ vàng và thẻ đỏ trong bóng chuyền 

Tùy vào từng hành vi và từng loại lỗi và vận động viên bóng chuyền mắc phải mà sẽ có mức phạt thẻ vàng hoặc thẻ đỏ. Thông thường các lỗi đó có thể kể đến như: Vô lễ, xúc phạm, gây gổ và trì hoãn. Chi tiết từng lỗi:

Lỗi vô lễ

Đối với lỗi vô lễ mà vận động viên mắc phải sẽ chia ra thành các lần cụ thể như sau:

  • Lỗi lần 1 mà bất cứ thành viên nào trong đội mắc phải sẽ bị phạt lỗi thẻ vàng và ghi nhận thua pha bóng đó.
  • Lỗi lần 2 mà cùng một thành viên đó vừa mắc lỗi thì bị phạt thẻ đỏ và đuổi ra sân, ngồi trên ghế phát đến khi hết hiệp.
  • Lỗi lần 3 cùng với một thành viên thì vừa bị phạt thẻ đỏ + thẻ vàng, bị truất quyền thi đấu và phải rời khỏi khu thi đấu cho đến hết trận.

Lỗi xúc phạm

  • Ở lỗi này nếu vi phạm lần một của bất cứ thành viên nào thì bị thẻ đỏ và đồng thời đuổi ra sân, ngồi trên ghế phạt cho đến hết hiệp.
  • Nếu vi phạm lần 2 cùng một thành viên thì bị truất quyền thi đấu, bị phạt đồng thời cả thẻ đỏ + thẻ vàng và phải rời khỏi khu thi đấu cho đến hết trận.

Lỗi gây gổ

Lỗi này khá là nặng trong bóng chuyền, bất cứ thành viên nào trong đội vi phạm lần 1 thì bị truất quyền thi đấu, bị phạt thẻ đỏ + thẻ vàng và phải rời khỏi khu thi đấu cho đến hết trận.

Thẻ đỏ đưa ra khi cầu thủ mắc lỗi nghiêm trọng và có thể bị truất quyền thi đấu, đưa ra khỏi sân

Thẻ đỏ đưa ra khi cầu thủ mắc lỗi nghiêm trọng và có thể bị truất quyền thi đấu, đưa ra khỏi sân

Lỗi trì hoãn

Ở lỗi trì hoãn mà bất cứ thành viên nào vi phạm lần một sẽ bị phạt cảnh cáo trì hoãn, hiệu tay 25 không dùng thẻ và đồng thời chỉ ngăn chặn không phạt. Tuy nhiên nếu mắc lỗi trì hoãn ở lần 2 của bất cứ thành viên nào thì bị phạt trì hoãn, hiệu tay 25 phạt thẻ vàng và chỉ định thua pha bóng đó.