Một lệnh hành pháp của chính phủ Ma Cao vừa được công bố trên Công báo. Trong lệnh này, Ma Cao đã đưa ra quy định về số lượng bàn và máy đánh bạc mới trong các sòng bạc tại Ma Cao từ năm 2023.

Quy định mới về số lượng bàn và máy đánh bạc trong các sòng bạc tại Ma Cao

Quy định mới về số lượng bàn và máy đánh bạc trong các sòng bạc tại Ma Cao

Thông tin cụ thể về lệnh hành pháp 

Mới đây, Ma Cao đã ban bố một lệnh hành pháp và thông tin về lệnh này cũng đã được công bố trên Công báo vào thứ Sáu (26 tháng 8).

Cụ thể, trong lệnh này, chính phủ Ma Cao đã quy định lại số lượng bàn chơi bạc và máy đánh bạc có tối đa trong các sòng bạc. Số bàn chơi tối đa trên tất cả các sòng bạc sẽ là 6.000 trong khi số lượng máy trò chơi tối đa được cho phép là 12.000.

Chính phủ cũng đã đặt ra doanh thu hàng năm tối thiểu dự kiến ​​từ mỗi bàn trò chơi là 7 triệu MOP (875.000 USD) và mức tối thiểu từ mỗi máy là 300.000 MOP. 

Nếu những người được nhượng quyền không thể đáp ứng các yêu cầu về doanh thu tối thiểu, họ sẽ phải trả cho chính phủ một khoản phí bảo hiểm cho phần chênh lệch giữa doanh thu thực tế và mức tối thiểu được yêu cầu.

Theo thống kê, tính đến cuối tháng 6, ở Ma Cao hiện có có 6.006 bàn chơi bạc và 12.042 máy đánh bạc. Trước đại dịch, số lượng bàn chơi game lên tới 6.739 và số máy đánh bạc là 17.009.

Luật trò chơi mới của Ma Cao đã được phê duyệt vào tháng 6 và cho phép tối đa sáu nhượng quyền chơi trò chơi với thời hạn 10 năm, cộng thêm khả năng gia hạn thêm 3 năm. 

Ma Cao đưa ra nhiều loại thuế với các nhà khai thác cờ bạc

Ma Cao đưa ra nhiều loại thuế với các nhà khai thác cờ bạc

Nhà điều hành sòng bạc tại Ma Cao phải chịu thuế và bị phạt nếu vi phạm cam kết

Nó cũng yêu cầu các nhà khai thác phải trả thuế trò chơi trực tiếp 35% và thuế cố định 5%.. Thuế gián thu 5% có thể được giảm để các sòng bạc có thể thu hút nhiều người chơi nước ngoài hơn.

Các nhà điều hành sòng bạc tại Ma Cao cũng được yêu cầu phải có vốn đăng ký ít nhất là 5 tỷ MOP trong thời gian giấy phép của họ còn hiệu lực. 

Các nhà điều hành sòng bạc cũng có thể sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 5 triệu MOP (620.400 đô la Mỹ) hoặc thậm chí bị thu hồi giấy phép nếu họ không báo cáo các quyết định tài chính lớn có giá trị cao hơn tổng giá trị đầu tư đã cam kết trong hợp đồng nhượng quyền của họ.