Moody’s cho biết họ có thể thay đổi triển vọng thành tiêu cực do khoản trái phiếu trị giá 472 triệu đô la Mỹ của NagaCorp sẽ đáo hạn vào tháng 7 năm 2024.

Moody's xem xét xếp hạng của NagaCorp để hạ cấp

Moody’s xem xét xếp hạng của NagaCorp để hạ cấp

Moody’s xem xét hạ cấp bậc của NagaCorp

Moody’s hiện đang xem xét để hạ cấp bậc của NagaCorp. Xếp hạng gia đình doanh nghiệp B2 và xếp hạng không có bảo đảm cấp cao của NagaCorp có thể thay đổi do khoản trái phiếu trị giá 472 triệu đô la Mỹ sẽ đáo hạn vào tháng 7 năm 2024.

Moody’s cho biết: “Trái phiếu là khoản nợ duy nhất của công ty trong cấu trúc vốn, không bao gồm các khoản nợ cho thuê. NagaCorp cũng có nguồn thanh khoản hạn chế do thiếu cơ sở ngân hàng và các tài sản không cốt lõi để có thể thoái vốn.”

Moody’s đã báo cáo rằng dòng tiền hoạt động dự kiến ​​của NagaCorp, ước tính khoảng 535 triệu đô la Mỹ cho đến tháng 6 năm 2024, không đủ để chi trả cho việc sử dụng tiền mặt của công ty, bao gồm kỳ hạn trái phiếu và các chi phí tùy ý như cổ tức và chi phí vốn phát triển. 

Họ nói rằng công ty có thể giảm hoặc trì hoãn chi tiêu tùy ý của mình để tăng tính thanh khoản và hoàn trả trái phiếu bằng dòng tiền nội bộ. Tuy nhiên, Moody’s kỳ vọng NagaCorp sẽ tiếp tục đầu tư vào chi tiêu vốn cho dự án mở rộng Naga 3 của mình.

NagaCorp có một khoản trái phiếu sẽ đáo hạn vào tháng 7 năm 2024

NagaCorp có một khoản trái phiếu sẽ đáo hạn vào tháng 7 năm 2024

Kết quả kinh doanh của Nagacorp trong cả năm 2022

Trong cả năm 2022, tổng doanh thu trò chơi (GGR) của Nagacorp đã tăng từ 223,5 triệu đô la Mỹ vào năm 2021 lên 445,9 triệu đô la Mỹ. Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao đạt 245,4 triệu USD và lợi nhuận ròng đạt 107,3 ​​triệu USD.

Nagacorp nói rằng kết quả chủ yếu đạt được là nhờ sự thúc đẩy ở phân khúc thị trường đại chúng. GGR đạt được ở thị trường đại chúng là 203,8 triệu đô la Mỹ, tăng từ 66,5 triệu đô la Mỹ trong năm trước. 

GGR từ các game điện tử trên thị trường đại chúng là 124,3 triệu đô la Mỹ trong khi thị trường cao cấp tạo ra GGR là 91,4 triệu đô la Mỹ.

NagaCorp cho biết kết quả trên đạt được là nhờ sự phục hồi dần dần của ngành du lịch Campuchia, cùng với việc nới lỏng các hạn chế đi lại trong khu vực. Năm 2022,  Campuchia đã đón 2,28 triệu lượt khách du lịch quốc tế .