LCK 2022, giải đấu hấp dẫn nhất của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại đã chính thức trở lại. Dưới đây là lịch thi đấu cụ thể của giải đấu LCK Hàn Quốc trong năm 2022. Mời các bạn theo dõi.

Lịch thi đấu LCK Hàn Quốc 2022

Lịch thi đấu LCK Hàn Quốc 2022

Lịch thi đấu LCK tuần 1

12/01 15h00 DRX – LSB

            18h00 T1 – KDF (AF)

13/01 15h00 HLE – NS

            18h00 KT – DK

14/01 15h00 GEN – DRX

            18h00 BRO – T1

15/01 15h00 NS – LSB

           18h00 KDF – KT

16/01 15h00 HLE – BRO

            18h00 DK – GEN

Lịch thi đấu LCK tuần 2

19/01 15h00 NS – DK

            18h00 KT – HLE

20/01 15h00 DRX – T1

            18h00 BRO – GEN

21/01 15h00 LSB – KDF

            18h00 KT – NS

22/01 15h00 DK – BRO

            18h00 GEN – HLE

23/01 15h00 LSB – T1

            18h00 KDF – DRX

Tuần 3

26/01 15h00 GEN – KDF

            18h00 DRX – BRO

27/01 15h00 KT – LSB

            18h00 T1 – NS

28/01 15h00 HLE – DK

            18h00 BRO – KDF

29/01 15h00 GEN – KT

            18h00 NS – DRX

30/01 15h00 DK – T1

            18h00 HLE – LSB

Lịch thi đấu LCK tuần 1

Lịch thi đấu LCK tuần 1

Tuần 4

09/02 15h00 T1 – HLE

             18h00 DRX – KT

10/02 15h00 DK – KDF

            18h00 LSB – GEN

11/02 15h00 NS – BRO

            18h00 DRX – HLE

12/02 15h00 T1 – GEN

            18h00 LSB – DK

13/02 15h00 KDF – NS

            18h00 BRO – KT

Tuần 5

16/02 15h00 LSB – BRO

            18h00 NS – GEN

17/02 15h00 HLE – KDF

            18h00 DK – DRX

18/02 15h00 KT – T1

            18h00 GEN – LSB

19/02 15h00 HLE – DRX

            18h00 KDF – BRO

20/02 15h00 DK – KT

            18h00 NS – T1

Tuần 6

23/02 15h00 KT – KDF

            18h00 T1 – DK

24/02 15h00 BRO – DRX

            18h00 LSB – HLE

25/02 15h00 GEN – NS

            18h00 KDF – DK

26/02 15h00 KT – BRO

            18h00 HLE – T1

27/02 15h00 DRX – GEN

            18h00 LSB – NS

Tuần 7

02/03 15h00 BRO – HLE

            18h00 DK – LSB

04/03 15h00 GEN – T1

            18h00 NS – KDF

05/03 15h00 KT – DRX

            18h00 DK – HLE

06/03 15h00 KDF – GEN

            18h00 BRO – NS

07/03 15h00 LSB – DRX

            18h00 T1 – KT

Tuần 8

09/03 15h00 DRX – NS

            18h00 GEN – DK

10/03 15h00 HLE – LSB

            18h00 BRO – KT

11/03 15h00 KDF – T1

           18h00 DK – NS

12/03 15h00 LSB – KT

            18h00 HLE – GEN

13/03 15h00 T1 – BRO

            18h00 DRX – KDF

Tuần 9

16/03 15h00 NS – KT

            18h00 GEN – BRO

17/03 15h00 DRX – DK

            18h00 KDF – HLE

18/03 15h00 T1 – LSB

            18h00 KT – GEN

19/03 15h00 NS – HLE

            18h00 BRO – DK

20/03 15h00 KDF – LSB

             18h00 T1 – DRX

Fun88 sẽ cập nhật kết quả các trận đấu của LCK 2022 trong những bài viết mới nhất.

author avatar
admin11