Mức cược cao nhất đối với trò này là 0.1 và cao nhất là 50. Hãy đến với luật chơi bên dưới để hiểu thêm trước khi bắt đầu trò chơi nhé.

 • Mỗi biểu tượng HYPERHOLD quay trúng được sẽ được thu thập vào thanh HYPERHOLD được đặt lại mỗi lượt quay 
 • Từ 6 đến 14 biểu tượng HYPERHOLD ở vị trí bất kỳ sẽ kích hoạt tính năng HYPERHOLD
 • Mỗi biểu tượng HYPERHOLD sẽ thường giải thưởng tiền mặt hoặc mờ ra giải độc đáo tính năng bát đầu với 3 lượt quay lại 
 • Tất cả các biểu tượng kích hoạt được giữ nguyên trên các guồng quay
 • Mỗi vị trí biểu tượng không được giữ lại sẽ quay riêng 
 • Lượt quay lại có các guồng quay đặc biệt chỉ có biểu tượng HYPERHOLD và vị trí trống
 • Tất cả các biểu tượng hyperholdtm quay trúng được thêm được giữ lại trên các guồng quay và số lượt quay lại được đặt lại về 3 
 • Tính năng kết thúc khi không còn lượt quay lại nào hoặc khi 15 HYPERHOLD biểu tượng được giữ lại trên các guồng quay 
 • HYPERHOLD có cơ hội kích hoạt trong phần chơi chính và vòng quay miễn phí 
 • Mỗi biểu tượng Doubloon đầu lâu sẽ thưởng giải độc đắc
 • 15 biểu tượng HYPERHOLD sẽ thưởng giải cực khủng
 • Các giải độc đắc và giải thưởng tiền mặt được trao thưởng sau khi tính năng hoàn thành

WIN BOOSTER

WIN BOOSTER

 • WIN BOOSTER sẽ tăng giá trị giải độc đắc và giải thưởng tiền mặt 
 • WIN BOOSTER đồng thời sẽ cho phép biểu tượng DOUBLOON đầu lâu thưởng giải cực khủng 
 • WIN BOOSTER tăng tiền cược lên 1,5 lần 
 • WIN BOOSTER không ảnh hưởng đến tiền trả thưởng theo đường 

VÒNG QUAY MIỄN PHÍ 

 • Biểu tượng thấp bị loại bỏ trong vòng quay miễn phí
 • 3, 4 hoặc 5 biểu tượng tặng thưởng sẽ kích hoạt 10, 15 hoặc 20 vòng quay miễn phí tương ứng
 • Quay trúng 3, 4 hoặc 5 biểu tượng tặng thưởng sẽ thưởng thêm 10, 15 hoặc 20 vòng quay miễn phí
 • Tất cả các khoản cược trong vòng quay miễn phí giống như lượt quay kích hoạt

BIỂU TƯỢNG VẠN NĂNG

Biểu tượng vạn năng thay thế mọi biểu tượng ngoại từ biểu tượng tặng thưởng và biểu tượng HYPERHOLD.

BIỂU TƯỢNG TẶNG THƯỞNG

Biểu tượng tặng thưởng trả thưởng ở vị trí bất ký

Tiền thắng với biểu tượng tặng thượng được thêm vào tiền thắng theo đường.

Tiền thắng với biểu tượng tặng thưởng được nhân với tổng tiền cược.

20 ĐƯỜNG TẶNG THƯỞNG:

 • Toàn bộ 20 đường đều được chơi.
 • Các khoản tiền thắng theo đường bắt đầu từ guồng quay ngoài cùng bên trái và trả thưởng từ trái sang phải chỉ trên các guồng quay liền kề.
 • Chỉ khoản tiền thắng cao nhất mỗi đường được trả thưởng.
 • Tất cả các khoản tiền thắng theo đường được nhân với khoản cược theo đường
 • Tổng tiền cược bằng 20x tiền cược theo đường
 • Nếu có sự cố, mọi khoản thanh toán và lượt chơi sẽ bị hủy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *