Quy định: 

Tất cả các bảng thanh toán đều hiển thị số điểm thắng được cho mỗi tổ hợp với hệ số cược hiện tại.

Ván chơi kết thúc và bạn có thể chơi lại. Nếu có sự cố, mọi lượt chơi và khoản thanh toán của bạn đã chọn sẽ bị hủy.

Biểu tượng thưởng:

Các biểu tượng khớp nhau phải nằm kế bên nhau trên đường trả thưởng. Tiền trả thưởng phụ thuộc vào hệ số cược mỗi vòng quay của bạn.

Biểu tượng hệ số Vạn năng 2x.

Biểu tượng 2x

Biểu tượng này là biểu tượng hệ số vạn năng 2x và thay thế tất cả các biểu tượng trả thưởng trừ biểu tượng hệ số vạn năng 5x.

Lưu ý: 

Biểu tượng này không thay thế cho biểu tượng tặng thưởng.

Biểu tượng này cũng tạo ra tổ hợp riêng của mình.

Biểu tượng Hệ số Vạn năng 5x

Biểu tượng này là biểu tượng hệ số vạn năng 5x và thay thế tất cả các biểu tượng trả thưởng.

Biểu tượng 5x không thay thế cho biểu tượng tặng thưởng. Biểu tượng này chỉ xuất hiện trong vòng quay Phần chơi thưởng 777. 

Biểu tượng Tặng thưởng 

Biểu tượng này là biểu tượng tặng thưởng.

Biểu tượng tặng thưởng chỉ xuất hiện trên các guồng quay 1, 2, 4 và không có trong vòng quay Phần chơi thưởng 777.

Tổ hợp Biểu tượng Thắng 

Tứ quý trả thưởng 0.5

Tam quý trả thưởng 0.2

 

Tứ quý trả thưởng 0.4

Tam quý trả thưởng 0.1

 

 

Tứ quý trả thưởng 0.4

Tam quý trả thưởng 0.1

 

Tứ quý trả thưởng 0.4

Tam quý trả thưởng 0.1

Tứ quý trả thưởng 0.2

Tam quý trả thưởng 0.1

Tứ quý trả thưởng 0.2

Tam quý trả thưởng 0.1

Tứ quý trả thưởng 0.2

Tam quý trả thưởng 0.1

Tứ quý trả thưởng 0.2

Tam quý trả thưởng 0.1

 Tứ quý trả thưởng 0.2

Tam quý trả thưởng 0.1

Tứ quý trả thưởng 0.2

Tam quý trả thưởng 0.1

Tứ quý trả thưởng 0.2

Tam quý trả thưởng 0.1

 

Tứ quý trả thưởng 0.2

Tam quý trả thưởng 0.1

 

Mọi lượt quay thắng sẽ kích hoạt tính năng RESPIN INSANITY.

Sau khi được kích hoạt, tất cả các vị trí biểu tượng chứa biểu tượng chiến thắng sẽ hợp thành vùng quay lại.

Nếu quay trúng biểu tượng không phải hệ số vạn năng 2x khớp với một hoặc nhiều vị trí này, bạn sẽ được thêm vào vùng quay lại để thực hiện việc quay lại.

Sau mỗi lượt quay lại, bảng chơi sẽ tính xem có thêm chiến thắng nào không.

Nếu lượt quay lại không có bất kỳ vị trí biểu tượng nào được thêm vào vùng quay lại thì trò chơi sẽ hoàn thành.

Hệ số cược của tính năng được xác định bằng hệ số cược của ván chơi kích hoạt tính năng.

Vòng quay Phần chơi thưởng 777 Cực kỳ sang trọng

3 biểu tượng tặng thưởng sẽ kích hoạt Vòng quay Phần chơi thưởng 777 cực kỳ sang trọng.

Biểu tượng tặng thưởng kích hoạt sẽ biến thành biểu tượng hệ số vạn năng 2x hoặc 5x được giữ nguyên trong suốt các vòng quay phần chơi thường.

4 vòng quay phần chơi được thưởng. Mọi lượt quay sẽ kích hoạt tính năng RESPIN INSANITY.

Tất cả các biểu tượng hệ số vạn năng 2x và 5x duy trì trạng thái bị khóa trong phần chơi thưởng.

Không thể kích hoạt lại Vòng quay phần chơi thưởng 777 Cực sang trọng.

Hệ số cược của vòng quay được xác định bằng hệ cược của ván chơi kích hoạt phần chơi. 

Sau khi lượt quay thưởng cuối cùng hoàn thành thì vòng quay Phần chơi thưởng 777 cực kỳ sang trọng của bạn cùng hoàn thành.

Tiền thắng của bạn sẽ được thêm vào các khoản tiền thắng thưởng.

Giá trị tiền thắng tối đa là giá trị đạt được từ tiên thắng tích lũy của toàn bộ phiên vòng quay phần chơi thưởng.